HİZMETLERİMİZ

Fiziki Güvenlik Hizmetleri

        Görev yerinin yapısına uygun olarak seçilmiş, yasal mesleki eğitimlerden başarı ile geçmiş, soruşturmaları ve tüm sağlık kontrolleri yapılmış personelimizle hizmet vermekteyiz.

Fiziki güvenlik uygulamalarımızda kullandığımız Risk Yönetimi, günümüz koşullarında proaktif bir yaklaşımı gerektirir.

 • Olası risklere karşı önlemler almak,
 • Ortaya çıkan riskleri doğru yönetmek,
 • Doğru ve gerekli reaksiyonu vermek.

TEMA Güvenliğin genel operasyonel yaklaşımıdır.

Operasyon Departmanımız yılların verdiği tecrübe ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanarak, risklerin oluşmadan önleminin alınması, tehlike ortaya çıktığında ise doğru reaksiyonla hemen bertaraf edilmesi konusunda sürekli kendini geliştirir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

    Müşterilerimizle değişik periyotlarda toplantılar düzenlemek, operasyonel başarıyı ve sonrasında müşteri memnuniyetini beraberinde getirmektedir.

Haftalık Toplantılarda, hafta boyunca yaşanan gelişmeleri değerlendirir, acil reaksiyonları konuşuruz.

Aylık Toplantılarda, denetim raporu sonuçlarını, eğitim ihtiyaçlarını ve verilen görev başı eğitimlerini müşterimizin bilgisine sunarız.

Yıllık Toplantılarda ise, ülkemizin güvenlik risk seviyesi doğrultusunda gelecek yılın güvenlik konseptini, yıllık hedefleri, hizmet artışlarını, personel profili revizelerini tartışırız.

Ay sonunda müşterimize gönderdiğimiz dosyalarımızda,

 • Toplantı tutanakları,
 • Tüm operasyonel denetim sonuçları,
 • Personel bilgileri,
 • Yasal ödeme konuları yer alır.

Görev Başı Eğitimleri

      Güvenlik personelimizin eğitim ve gelişim süreci, göreve başladıktan sonra da sürmektedir.

Müşterilerimizle yapılan toplantıların neticesi olarak gerekli görülen görev başı eğitimleri, operasyon ve eğitim departmanlarımızın ortak çalışmaları ile uygulanmakta, eğitim sonucundaki personel gelişimleri ise İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından izlenmektedir.

 Operasyon Destek Unsurları

Kontrol Merkezi

      365 gün, 24 saat süresince görevde olan Kontrol Sistemimiz, projelerimizde görev alan personelimiz için destek ve denetim unsuru olmaktadır.

Kontrol Mekanizmamız, sahadaki personelimizden telefon ve telsiz sistemleri ile raporlar almakta ve herhangi bir olağanüstü durumu ilgili operasyon yöneticisine derhal bildirmektedir.

Denetim Birimleri

     Güvenlik Operasyonunun en önemli unsurlarından birisi de şüphesiz, denetimlerdir.

Güvenlik personelinin aldığı eğitimlere karşılık verdiği iş reaksiyonları denetimlerle ölçülmektedir.

Kontrol Merkezimiz, Denetleme Ekibimiz ve Operasyon Yöneticilerimiz tarafından uygulanan periyodik ve düzensiz denetimlerle, personelde sürekli beklenti oluşturularak görevini tam yapması sağlanmaktadır.

Denetimlerde;

 • Görev Yerinin düzeni,
 • Personelin görünüşü,
 • Formların ve kayıtların doğru bir şekilde kullanıldığı,
 • Çevrede oluşan diğer riskler ve karşılığındaki personel reaksiyonları izlenir.

Görülen olağanüstü durumlar önem derecesine uygun bir şekilde müşterimize rapor edilir.

Operasyon Prosedürleri

    Hizmet kalitesinin standartlarının belirlenmesi, ölçümlenmesi ve gerekli raporlamanın yapılması için çeşitli operasyon prosedürleri kullanmaktayız.

Hizmete başlamadan önce oluşturulan görev talimatları, görevde kullanılan kayıt defterleri ve formları, denetim formları ve raporlar, müşteri ilişkileri yönetimi dosyaları gibi operasyon prosedürlerimiz, TEMA Güvenlik Kalite anlayışına uygun olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.