İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANIMIZ

       Misyon ve hedeflerimizi benimsemiş, iyi eğitim almış uzman kişiler firmamızın başarı grafiğini yükseltmede belirleyicidir. İnsan Kaynakları Departmanımız çalışanlarımızın kendileri için en uygun pozisyonlarda çalışmaları ile artan motivasyonları ve departmanlar arası uyumlu çalışmaların kurumsal hedeflerimizin hayata geçirilmesi için temel adım olduğunun bilincindedir.

Çalışanlarımızın memnuniyeti ile müşterilerimizin memnuniyetleri birbirleri ile paralellik gösterdiği için İnsan Kaynakları Yönetimimiz, Personel Yönetiminin anlamını, işletmedeki yerini, personel tedarikinin, personel seçim sürecinin, personeli işletmeye bağlayıcı tedbirleri almanın, personelin eğitilmesinin ve geliştirilmesinin öneminin bilincinde olarak hareket eder.

 Personel Seçim Prosedürümüz

         Personel seçimlerimizi aşağıdaki aşamalardan oluşturmaktayız. Bu aşamaları başarıyla geçmiş olan kişiler TEMA Güvenlik bünyesinde çalışmaya hak kazanırlar.

 

   

  1. Kalite hedeflerimizi işe başlamadan önce müşterimizle birlikte belirleriz.

Bir işe başlamadan önce müşterilerimizin; ihtiyaçlarını, beklentilerini, hedeflerini anlar, uygun çözüm alternatiflerini müşterimizin onayına sunarız.

 

  1. Ölçülebilir yüksek Profile sahip, aynı hedefi paylaşan personel ile çalışırız.

Ana ürünümüzün insan ve insanın yerine getirdiği güvenlik hizmeti olduğu bilinci ile görev yerinin ve müşterimizin genel yapısına uygunluk profilini yine müşterimizle beraber belirleriz.

 

  1. Müşteri odaklı hizmet politikalarını benimser ve uygularız.

 Etkin olarak yürüttüğümüz Müşteri İlişkileri Yönetimi metodumuzla, tarihleri ortak olarak belirlenmiş müşteri toplantıları düzenler;

  • Değişen ihtiyaçlar
  • Operasyonel gelişmeler
  • Personel eğitim ihtiyaçları v.b. konuları değerlendirir,
  • Uygulamaları geliştirir müşterimizin bilgisine sunarız.

 

  1. Pazar koşullarında kabul edilebilir fiyat politikaları uygularız.

Müşterilerimizin piyasa rekabet gücüne katkıda bulunduğumuz sürece hizmete devam edebileceğimizden yola çıkarak, en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlarla vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz.

 

      5. Hizmetimizi güncel riskler ve değişiklikler paralelinde sürekli  denetleyip, iyileştiririz.

Ülkemizin ve dünyanın sürekli değişen risk seviyeleri ve güvenlik ihtiyaçları beraberinde, sürekli öğrenen ve gelişen güvenlik kadroları ihtiyacını getirmektedir.