PERSONEL STRATEJİSİ

        Görevlendirilecek personel görev tanımlarında belirtilen görevleri yerine getirebilecek eğitim, tecrübe ve yeteneklere sahip diksiyonu düzgün kişiler arasından seçilir.

Kalite Müşterimizin Gülen Yüzüdür. Kalite Mutlu Müşteridir.  Prensibinden yola çıkarak;

      Koşulsuz müşteri memnuniyetinin gereklerini yerine getirecek görev ve sorumluluk bilincine sahip güvenlik tahkikatları ve sağlık raporları alınmış, personel istihdam eder.

Yetersiz, disiplinsiz, YÖNETİM kültürüne uygunsuz eylem ve davranışlarda bulunanlar ve anlaşılabilir bir nedenle görevde bulunmaları yönetim tarafından uygun görülmeyen personel, yasal gerekler yerine getirilerek derhal iş yerinden uzaklaştırılır ve yerlerine yeni personel atanır.

YILLIK İZİN VE HASTALIK BOŞLUKLARI

      Görevlendirilecek güvenlik personeli’nin yasal yıllık izin hakları gerektiği şekilde kullandırılır, Yıllık izin ve beklenmeyen hastalık nedenleri ile ortaya çıkacak, normal dışı boşluklar görevin aksamasına fırsat vermeden ve gerekleri tam anlamı ile yerine getirmek üzere doldurulur.

Geçici olarak görevlendirilecek personelin, en az asli personel ile aynı yeterlilik ve performans seviyesinde olması sağlanır.

ÜNİFORMA DIŞ GÖRÜNÜM

      Görevlendirilecek güvenlik görevlileri TEMA Güvenlik tarafından dizayn edilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan üniforma ile görev yapar, teçhizatları şirketimiz tarafından temin edilir.

DENETİM

      Hizmet verdiği yerlerde görevlendirdiği personelini bünyesinde bulunan Profesyonel Denetim ekibi vasıtası ile periyodik ve düzensiz zamanlarda denetlemeye tabi tutar ve izler. Ayrıca olası bir olay karşısında görevlilere yardımcı kuvvetlerle destek sağlar.

Personelin motivasyonu da göz önüne alınarak, görev ve ayrıntıların en ince detaylarına kadar anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir.GÜVENLİĞİNİZİN ANA TEMASI

© Bu siteADEXSOFT tarafından yapılmıştır.
https://www.instagram.com/temakorumaveozelguvenlik